stanisław-kawula-profesor

Zmarł profesor zwyczajny Stanisław Kawula, wielka postać polskiej pedagogiki społecznej

Dnia 6 grudnia 2014 roku w wieku 75 lat zmarł prof. zw. dr hab. STANISŁAW KAWULA, były rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, organizator środowiska naukowego pedagogów olsztyńskich, wybitny badacz  i  znawca problematyki społecznej, autor 60 prac zwartych, kilkuset artykułów i doniesień z badań, promotor 23 doktorantów, 50 postępowań w procedurze habilitacyjnej i o tytuł profesora. Stanisław Kawula pozostawił w smutku swoją najbliższą rodzinę, ale także znaczne grono uczniów, doktorantów, kolegów profesorów, pracowników co najmniej czterech środowisk akademickich, w których Profesor Kawula był zatrudniony w różnym okresie swojego życia.

Jego kariera akademicka przebiegała harmonijnie. Po ukończeniu studiów na UMK w Toruniu szybko uzyskiwał kolejne stopnie naukowe. Stworzył od podstaw Zakład Pedagogiki Społecznej na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu, rozpoczął seminarium doktoranckie, wypromował pierwszych doktorów. Potem był profesorem WSP w Olsztynie, następnie Uniwersytetu Gdańskiego, a także Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Tam też z Jego inicjatywy powstały nowe katedry pedagogiki społecznej. Przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora WSP w Olsztynie, był też prorektorem i Dziekanem Wydziału Pedagogicznego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

Profesor Kawula był inicjatorem rozwiązań organizacyjnych i programów na studiach pedagogicznych. Opracował założenia nowych specjalności pedagogicznych – pedagogiki społecznej, pedagogiki socjalnej, a także nowego kierunków studiów w ofercie uczelni – pracy socjalnej.

Wielokrotnie wygłaszał wykłady w uniwersytetach poza granicami kraju jako visiting professor.

Środowisko naukowe olsztyńskiej humanistyki, a zwłaszcza polskiej pedagogiki ze smutkiem żegna dzisiaj Profesora Stanisława Kawulę. Pozostanie w naszej pamięci jako niestrudzony badacz problematyki społecznej, osoba nieustannie poszukująca nowych idei, rozwiązań praktycznych problemów, jako cierpliwy i wnikliwy promotor i recenzent licznych prac naukowych.

Osierocił córkę Martę i syna Jana oraz dwoje wnucząt. Skończył 75 lat.

prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz

pełna treść artykułu dostępna na stronie Wydziału Nauk Społecznych UWM

Warto przeczytać więcej o profesorze Stanisławie Kawuli w artykule profesora nauk humanistycznych Bogusława ŚliwerskiegoThere is 1 comment

Add yours
  1. humanToruń

    Wspaniały prostolinijny Człowiek, życie go nie oszczędzało, a On zawsze potrafił być ponad… Naukowiec wielkiego formatu i to nie tylko na skalę polską! PRAWDZIWY PEDAGOG I MISTRZ! Żegnaj ;(


Comments are closed.

Free mockups