Mamy wizualizację! Zobacz jak Warszawska zostanie połączona z ul. Wilczyńskiego

Podpisano umowę na projekt ogromnej inwestycji: przedłużenie ul. Wilczyńskiego do Warszawskiej (powiązanie układu drogowego z Bukowskiego i skrzyżowaniem tej ulicy z Bartąską). Przedsięwzięcie będzie rozłożone na III etapy, aż do grudnia 2022 roku. Władze Olsztyna właśnie podpisały umowę na dokumentację projektową z wrocławskim Drosystemem sp. z o. o. Koszt umowy – 1,13 mln. zł.

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem sp. z o.o. będzie wykonawcą projektu nowej inwestycji w Olsztynie: budowy połączenia drogowego – przedłużenia ulicy Wilczyńskiego do ul. Warszawskiej wraz  z powiązaniem układu drogowego z ul. Bukowskiego. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie gmin Stawiguda i Olsztyn.

Zadanie zostanie wykonane w 3 etapach:

I. opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej w celu uzyskania/zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID – do 28 marca 2015 r.

II. Wsparcie merytoryczne i techniczne podczas przygotowania i przeprowadzania postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o przygotowana dokumentację – do 30 października 2015 r.

III. Nadzór autorski – do 22 grudnia 2022 r.

Kwota umowy to 1 113 396,00 zł brutto

Budowa połączenia drogowego – przedłużenia ulicy Wilczyńskiego do ul. Warszawskiej wraz z powiązaniem układu drogowego z ul. Bukowskiego w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem ulicy Bartąskiej i Bukowskiego rozpoczyna się od połączenia DK-51 (ul. Warszawska) w gminie Olsztyn, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Bartąską w gminie Stawiguda (wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Bukowskiego). Planowana droga będzie miała około 4 km. Na całej długości zapewniona zostanie komunikacja piesza i rowerowa przez wydzielone pasem zieleni izolacyjnej ścieżki rowerowe (szer. 2,5m) i chodniki (szer. 2,0m). Ponadto uwzględniona zostanie komunikacja zbiorowa, poprzez projektowane zatoki autobusowe w rejonach skrzyżowań.

(na podst. info: www.olsztyn.eu)


There is 1 comment

Add yours
  1. x32

    taka szybka ta wizualizacja, że nie mogę sie połapać którędy będzie przebiegała ta nowa droga pod jarotami


Comments are closed.

Free mockups