euro-rpo-2014-2020-warmia-mazury

Aż 1,728 mld euro dla Warmii i Mazur (RPO 2014-2020)

W Brukseli zakończyła się ostatnia runda negocjacji regionalnego programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, w myśl podpisanego dokumentu Warmia i Mazury zyskają 1,728 mld euro unijnych funduszy, tj. jeszcze więcej niż w latach 2007-2013. Warto przypomnieć, że województwo warmińsko-mazurskie zajmuje wysoką – drugą (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) pozycję w rankingu wykorzystania funduszy unijnych.

Podpisany dokument określa m in. na jakie działania przeznaczone będą w najbliższych latach środki unijne dzielone z poziomu samorządu województwa. Nowy regionalny program operacyjny składać się będzie z dwóch części – środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach jednego programu prowadzone będą tzw. projekty miękkie, społeczne, jak również inwestycje infrastrukturalne i wsparcie dla przedsiębiorstw.

 Free mockups